Виплата заробітної плати за січень 2022 р.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я" від 12.01.2022 № 2 заробіну плату за січень 2022 р. виплачено у повному обсязі.